17.4.11

sprickor - när man hatar keramik..


Sprickor som syns innan bränning är förvisso mer okej än de sprickor som ämnar visa sig efter glasering. Då erkänner man sig besegrad av leran och dess nyckfullhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar